تبلیغات
Redirect to main page

Please wait....Redirecting To main page ...

منوی اصلی
مدیریت
آمار و اطلاعات
Page Rank Check
RSS| ATOM
پیش گفتار
پیش گفتار
بنر دونی
http://www.tehranwebs.ir/


یک سخن از یک بزرگ

لینک دوستان
قالب وبلاگ
قالب بلاگفا

نظر سنجی
چه امتیازی به وبلاگ ما می دهید؟
پشتیبانی آنلاین
موضوعات
آرشیو ماهانه

اى مردم كوفه ! اى جماعت نیرنگ و افسون و بى بهرگان از غیرت و حمیت اشك چشمتان خشك مباد و ناله هایتان آرام نگیرد، مثل شما مثل آن زنى است كه تار و پود تافته خود را در هم ریزد و رشته هاى آن را از هم بگسلد، شما سوگندهایتان را دست آویز فساد و نابودى خود قرار دادید.
شما چه دارید جز لاف و غرور و دشمنى و دروغ ؟
و بسان كنیزان خدمتكار، چاپلوسى و سخن چینى كردن ؟
و یا همانند سبزه اى كه از فضولات حیوانى تغذیه مى كند و بر آن مى روید و یا چون نقره اى كه روى گورها را بدان زینت و آرایش كنند، داراى ظاهرى فریبنده و زیبا ، ولى درونى زشت و ناپسند براى (آخرت) خود ، چه بد توشه اى اندوخته و از پیش فرستاده اید تا خداى را به خشم آورید و عذاب جاودانه او را به نام خود رقم زنید آیا شما (شمایى كه سوگندهایتان را ندیده گرفتید، و پیمان هایتان را گسستید) براى برادرم - حسین - گریه مى كنید ؟
بگریید كه شایسته گریستنید ، بسیار بگریید و اندك بخندید كه ننگ (این كشتار بیرحمانه) گریبانگیر شماست و لكه این ننگ (ابدى) بر دامان شما خواهد ماند ، آن چنان لكه ننگى كه هرگز از (دامان) خود نتوانید شست .
و چگونه مى خواهید این لكه ننگ را بشویید در حالى كه جگر گوشه رسول خدا صلى الله علیه و آله و سید جوانان بهشت را (به افسون و نیرنگ) كشتید ؟
همان كسى كه در جنگ ، سنگر و پناهگاه شما بود و در صلح مایه آرامش و التیام شما، و نه به مثابه زخمى كه با دهان خون آلوده به روى شما بخندد.
در سختی ها و دشواری ها، امیدتان به او بود و در ناسازگاری ها و ستیزه ها ، به او روى مى آوردید.
آگاه باشید كه توشه راهى كه از پیش براى سفر (آخرت) خود فرستادید ، بد توشه اى بود، و بار سنگین گناهى كه تا روز قیامت بر دو شهایتان سنگینى خواهد كرد، گناهى بس بزرگ و ناپسند است.
نابودى شما را ، آنهم چه نابودى !و سرنگونى باد (پرچم) شما را، آنهم چه سرنگونى
تلاش (بى ثمرتان) جز نا امیدى ثمر نداد، دستان شما (براى همیشه) بریده شد و كالایتان (حتى در این بازار دنیا) زیان كرد ، خشم الهى را به جان خود خریدید و مذلت و سرافكندگى شما حتمى شد.
آیا شما مى دانید كه چه جگرى از رسول خدا شكافتید، و چه پیمانى گسستید و چه سان پردگیان حرم را از پرده بیرون كشیدید و چه حرمتى از آنان دریدید و چه خون هایى را ریختید؟
كارى بس شگفت كردید ، آن چنان شگفت كه نزدیك است از هراس (این حادثه) آسمان ها را از هم بپاشد و زمین ها از هم بشكافد و كوه ها از هم فرو ریزد (چه مصیبتى) ، مصیبتى بس دشوار و جانفرسا و طاقت سوز و شوم و در هم پیچیده پریشانى كه از آن راه گریزى نیست ، و در بزرگى و عظمت همانند درهم فشردگى زمین و آسمان.
آیا در شگفت مى شوید اگر (در این مصیبت جانخراش) چشم آسمان ، خون ببارد ؟
هیچ كیفرى از كیفر آخرت براى شما خوار كننده تر نیست و آنان (سردمداران حكومت اموى) دیگر از هیچ سویى یارى نخواهند شد، این مهلت شما را مغرور نسازد كه خداوند بزرگ از شتابزدگى در كارها، پاك و منزه است و از پایمال شدن خون (بیگناهى ، چرا) بهراسد (كه او انتقام گیرنده است) و در كمین ما و شماست.

آنگاه زینب كبرى علیه السلام ، این ابیات را خواند : ماذا تقولون اذ قال النبى لكم
ماذا صنعتم و انتم آخر الامم
باهل بیتى و اولادى و تكرمتى
منهم اسارى و منهم ضرجوا بدم
ما كان ذاك جزائى اذ نصحت لكم
ان تخلفونى بسوء فى ذوى رحمى
انى لاخشى علیكم ان یحل بكم
مثل العذاب الذى اودى على ارم
چه خواهید گفت هنگامى كه رسول خدا از شما بپرسد: این چه كارى بود كه كردید در حالى كه شما امت آخرین بودید (و بر امتهاى پیشین شرف داشتید) به پردگیان حریم من و فرزندان من و عزیزان من (نگاه كنید) كه گروهى (در جنگ شما) اسیرند و گروهى دیگر آغشته به خون خودند، پاداش من نیكخواه شما بودم ، این نبود كه در حق افراد خانواده من جفا كنید، بیم آن دارم كه عذابى بر شما فرود آید همانند عذابى كه قوم ارم را به هلاكت و نابودى كشید.

منبع : کتاب چهره درخشان حسین بن علیموضوع: دست نوشته مرتبط با: دیدگاه ها : نظرات نویسنده : تحت تعقیب
گذشته در یک نگاه
صفحات سایت
جستوجو
-->